Bewindvoerder

De bewindvoerder is belast met a: het toezicht op de naleving door de schuldenaar van diens verplichtingen die uit de schuldsaneringsregeling voortvloeien, b: het beheer en de vereffening van de boedel.

De bewindvoerder controleert of u voldoet aan de verplichtingen die zijn opgelegd uit hoofde van de schuldsaneringsregeling. Tijdens de looptijd van de wettelijke schuldsaneringsregeling gaat u sparen voor uw schuldeisers. Het is niet toegestaan om de schulden waarvoor de schuldsaneringsregeling werkt alsnog (gedeeltelijk) te betalen. Als er beslag gelegd is op uw inkomen en/of er loopt een betalingsregeling, meldt u dit dan direct aan uw bewindvoerder. De bewindvoerder zal zorgen voor opheffing hiervan.

De bewindvoerder is geen hulpverlener. U moet zelf zorgen dat u al uw zaken op orde heeft en houdt. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de maandelijkse vaste lasten. De bewindvoerder vult geen formulieren voor u in. De bewindvoerder kan u, afhankelijk van de hulpvraag, wel doorverwijzen naar de juiste instantie.

De taken van de bewindvoerder in de wettelijke schuldsaneringsregeling wijken af van de taken van een beschermingsbewindvoerder. De term bewindvoerder wordt zowel in geval van de bewindvoerder in schuldsaneringsregelingen als bij beschermingsbewind gebruikt. Een beschermingsbewindvoerder wordt aangesteld ter bescherming van het vermogen van de onderbewind gestelde. De taken van de beschermingsbewindvoerder zijn hierop gericht. Voor meer informatie over de werkzaamheden van een beschermingsbewindvoerder verwijzen wij u naar het themadossier op de website van de Rechtspraak alsmede de door de branchevereniging uitgegeven informatiefolder.

themadossier beschermingsbewind

informatiefolder De bewindvoerder - Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

Postadres
Postbus 1568
9701 BN Groningen

minnelijk traject (MSNP)

Cisci en Bergman Schuldhulp
Omnes Schuldhulp

Tel:  050 - 8200 223 (algemeen)
Tel:  050 - 8200 226 (rechtstreeks)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wettelijk traject (WSNP)

Cisci en Bergman Schuldhulp


Tel:  050 - 8200 223
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.