Stand van zaken

Indien u als schuldeiser een vordering ter verificatie heeft ingediend zal de bewindvoerder de vordering plaatsen op de lijst van voorlopig erkende preferente of concurrente vorderingen. Indien de bewindvoerder de ingediende vordering betwist, bijvoorbeeld wegens het ontbreken van specificaties waaruit de aard en omvang van de vordering blijkt, zal de vordering worden geplaatst op de lijst met voorlopig betwiste vorderingen.

De bewindvoerder brengt elk half jaar verslag uit over de stand van de boedel. De schuldeisers waarvan de vordering is geplaatst op de lijst met voorlopig erkende preferente of concurrente vorderingen hebben recht op inzage in deze verslaglegging en kunnen hiermee de voortgang van de schuldsaneringsregeling volgen. Voor het inzien van de door de bewindvoerder uitgebrachte verslagen dient u contact op te nemen met de griffie van de rechtbank waar de desbetreffende schuldsaneringsregeling in behandeling is. In tegenstelling tot de verslaglegging in faillissementen zijn de verslagen welke in het kader van de wettelijke schuldsaneringsregeling worden opgesteld niet openbaar. In verband hiermee worden er geen verslagen op de website gepubliceerd.

Indien er aan het einde van de schuldsaneringsregeling een uitbetaling te verwachten valt zal er gedurende de schuldsaneringsregeling een verificatievergadering plaatsvinden. Tijdens de verificatievergadering zal de rechter-commissaris de lijst van erkende preferente en concurrente vorderingen definitief vaststellen.

De verificatievergadering zal in beginsel pro forma plaatsvinden, hetgeen wil zeggen dat er vanuit wordt gegaan dat niemand zal verschijnen. Een schuldeiser heeft in artikel 116 en 119 lid 1 Faillissementswet de bevoegdheid gekregen om op een verificatievergadering inlichtingen te vragen aan de schuldenaar en om de vordering of voorrang van andere schuldeisers te betwisten. Indien een van de schuldeisers binnen 8 dagen na dagtekening van de dagbepaling verificatievergadering aangeeft hiervan gebruik te willen maken zal de rechtbank een datum vaststellen voor een inhoudelijke verificatievergadering.

Indien er sprake is van een betwiste vordering zal de verificatievergadering niet pro forma plaatsvinden maar zal de rechtbank de verificatievergadering inhoudelijk behandelen. Indien en voor zover de betwisting blijft gehandhaafd zal er een renvooiprocedure plaatsvinden.

Indien het saldo dat naar verwachting aan het einde van de schuldsaneringsregeling aan de gezamenlijke schuldeisers kan worden uitgekeerd lager is dan € 2.000,00, vindt er in beginsel geen verificatievergadering plaats.

Postadres
Postbus 1568
9701 BN Groningen

minnelijk traject (MSNP)

Cisci en Bergman Schuldhulp
Omnes Schuldhulp

Tel:  050 - 8200 223 (algemeen)
Tel:  050 - 8200 226 (rechtstreeks)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wettelijk traject (WSNP)

Cisci en Bergman Schuldhulp


Tel:  050 - 8200 223
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.