Downloads

Via deze pagina kunt u enkele bestanden downloaden. De bestanden zijn te downloaden als PDF-bestand. Veel browsers kunnen deze bestanden zonder problemen openen. Het is echter mogelijk dat u voor het openen van de bestanden een apart programma nodig heeft. U kunt hiervoor Acrobat Reader gebruiken. Deze software is gratis beschikbaar.

Folder spelregels

In de folder spelregels zijn de verplichtingen van de schuldsaneringsregeling beschreven. De informatiefolder wordt voorafgaand aan het huisbezoek toegezonden. De bewindvoerder geeft tijdens het huisbezoek een toelichting op de verplichtingen. Op de website van Bureau WSNP kunt u een antwoord vinden op veelgestelde vragen.

folder spelregels

Klachtenregeling

Cisci en Bergman cs. Bewindvoerders heeft een klachtenregeling. In deze regeling staat beschreven op welke wijze u een klacht kunt indienen en hoe de afhandeling ervan plaatsvindt. De bewindvoerders van Cisci en Bergman cs. Bewindvoerders dienen zich te houden aan de gedragscode voor bewindvoerders

klachtenregeling

gedragscode bewindvoerders

Sollicitatieoverzichten

Uit hoofde van de sollicitatieplicht dient u maandelijks een overzicht te zenden van de door u verrichte sollicitaties. Maandelijks dient u minimaal vier schriftelijke sollicitaties te verrichten. U kunt het overzicht gebruiken en deze samen met bewijsstukken van de verrichte sollicitaties naar uw bewindvoerder zenden.

sollicitatie overzicht

Formulier ontheffing

Wanneer u niet in staat bent om te werken kunt u de rechter-commissaris verzoeken om een ontheffing van de sollicitatieplicht. U dient uw verzoek tot ontheffing eerst voor te leggen aan uw bewindvoerder. U kunt hiervoor het te downloaden formulier gebruiken. Belangrijk is dat u bij het verzoek tot ontheffing bewijsstukken voegt waaruit blijkt dat u niet in staat bent tot het verrichten van werk. Zonder deze stukken kan het verzoek niet in behandeling worden genomen.

Een ontheffing vanuit een uitkeringsinstantie levert niet automatisch een ontheffing op gedurende de schuldsaneringsregeling

Bij een ontheffing van de sollicitatieplicht blijft er een inspanningsverplichting gelden. Dit betekent dat u zich, waar mogelijk, maximaal dient in te spannen om toch aan het werk te gaan. Aanwijzingen van een behandelend arts of uitkeringsinstantie dient u op te volgen om het eventuele herstel te bespoedigen. Daarnaast dient u actief deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten en cursussen welke de uitkeringsinstantie u aanbiedt.

formulier ontheffing

Postadres
Postbus 1568
9701 BN Groningen

minnelijk traject (MSNP)

Cisci en Bergman Schuldhulp
Omnes Schuldhulp

Tel:  050 - 8200 223 (algemeen)
Tel:  050 - 8200 226 (rechtstreeks)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wettelijk traject (WSNP)

Cisci en Bergman Schuldhulp


Tel:  050 - 8200 223
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.